Období

Orná půda
Trvalý travní porost
Zahrada a sad
Vinice a chmelnice
Les
Vodní plocha
Zastavěná plocha
Rekreační plocha
Ostatní

Podkladová mapa

Doplňková vrstva

Využití krajiny na Moravě, v části Slezska a východních Čech od první poloviny 19. století do současnosti.

Mapy ekologie krajiny