Podkladová mapa

Doplňková vrstva

Změny využití krajiny na Moravě, v části Slezska a východních Čech od první poloviny 19. století do současnosti.

Mapy ekologie krajiny